Lokalita, lokalita, lokalita

 

Realitní makléri vedia, čo hovoria, a majú pravdu – lokalitu si vyberajte veľmi pozorne. Nesadnite na lep akciovým ponukám pozemkov v nekvalitnej lokalite.

Predtým, než si vyberiete akýkoľvek pozemok, odpovedzte si na tieto dôležité otázky:

 1. Aký pozemok vyjadruje môj životný štýl?
 2. Aký typ človeka vlastne som? Mestský alebo vidiecky?
 3. Musím denne cestovať za prácou?
 4. Mám deti, alebo ich plánujem?
 5. Zeleninu chcem kupovať, alebo sa neviem dočkať vlastnej ekologickej záhradky?

 

Ako-si-vybrat-ten-spravny-pozemok-1

 

Ak potrebujete do práce a do školy dochádzať mimo vytipovanú lokalitu, vašou prioritou je výborná dopravná dostupnosť. Hodinové kolóny spotrebujú veľa paliva, času a vašej energie. Môže sa potom stať, že vašu záhradku poriadne neuvidíte.

Ďalšiu vec, čo treba hľadať, nie je priamo vidieť: Ide o tzv. Genius loci – duch miesta. Je skrytý v atmosfére, histórii, obyvateľoch, vo vzduchu, výhľadoch. Bez neho bude bývanie chladné a bez života. Keď ste si s lokalitou istí, začnite si hľadať konkrétny pozemok.

Rada odborníkov 3M Dom: Nekupujte žiadny pozemok, pokiaľ si neskontrolujete nasledovné fakty:

 

1. Uistite sa, či naozaj ide o stavebný pozemok

Pozemok je zapísaný v katastrálnej mape a nájdete ho i v územnom pláne obce. Ide o dve mapy, ktoré môžu hovoriť o dvoch odlišných veciach. Katastrálna mapa slúži ako technický podklad na evidenciu nehnuteľností v katastri. Ide o čiarovú mapu s parcelami, značkami a popismi. Pomocou nej, katastrálneho portálu a správy katastru môžete zistiť vlastníkov parcely, druh parcely, ťarchy ktoré sú na pozemku a mnoho iných dôležitých informácii.

Územný plán obce je naopak veľmi farebná mapa. Rieši kde, čo a za akých podmienok v obci je a bude. Úrady môžu povoliť len takú stavbu, ktorá je v súlade s územným plánom a za podmienok, ktoré sú dané územným plánom.

 

Ako-si-vybrat-ten-spravny-pozemok-2

 

Pri výbere pozemku sa teda sústreďte na nasledovné body:

A) Informácie z oboch dokumentov by sa mali zhodovať

Ak územný plán dovoľuje na vašom pozemku stavať, ale v katastri je ešte zapísaný ako záhrada, vedzte, že stavať tak skoro nezačnete. Zdržanie môže presahovať aj 1 rok. Preto si určite pred kúpou vyžiadajte na príslušnom stavebnom úrade územno-plánovaciu informáciu. Je to stanovisko, ktoré hovorí, čo môžete na pozemku postaviť.

B) Overte pomocou katastrálnej mapy vlastníkov všetkých parciel, ktoré sa vás týkajú.

Týka sa to najmä príjazdových komunikácií. Predídete tomu, že sa na pozemok nebudete môcť dostať.

C) Územný plán hovorí o plánovanej výstavbe do budúcnosti. Preto sa uistite, že vám vyhovuje.

 

2. Skontrolujte inžinierske siete a ochranné pásma

Reč je o: vodovode, kanalizácii, elektrickom vedení, plyne, telekomunikáciách. Skontrolujte si, aké siete sú k dispozícii, ako sú od pozemku ďaleko a hlavne, či je možné sa na tieto siete pripojiť. Kontaktuje správcov týchto sietí, ktorí vám poskytnú informácie o možnostiach pripojenia sa do siete.

 

3. Skontrolujte, či pozemkom nevedú neviditeľné siete

Reč je o: podzemnom vodovode, kanalizácii, plynovode. Nielen že nad nimi nemôžete nič stavať, ale nemôžete stavať ani v ich ochrannom pásme. Ochranné pásmo môže obsahovať napr. vzdušné elektrické vedenie, železnicu, vodný koridor, les a pod.

 

Ako-si-vybrat-ten-spravny-pozemok-3

 

Kedy pozemok pomáha znižovať spotrebu energie?

 1. Ak plánujete stavbu energeticky úsporného domu, znižovanie spotrebovanej energie prírodnými zdrojmi je nevyhnutné. Preto sa uistite, že pozemok je dostatočne preslnený a nič mu netieni.
 1. Najideálnejšie je, ak komunikácia na pozemok vedie so severnej strany, aby ste mali okná do záhrady na slnečnej strane a tak mohli dom prirodzene vyhrievať.
 1. Energetiku ovplyvňujú aj silné prevládajúce vetry. Na tie si posvieťte najmä vtedy, ak idete stavať na okraji zástavby.

 

Ako-si-vybrat-ten-spravny-pozemok-4

 

7 rád pre výber tvaru a veľkosti pozemku

Existujú isté rozmery pozemku, ktoré vieme považovať za „ideálne“. Každý pozemok však ponúka svoje unikátne možnosti rôzne kreatívne riešenia.

 

Ako-si-vybrat-ten-spravny-pozemok-5

 

K veľkosti pozemku máme hneď niekoľko dôležitých postrehov, ktoré by ste pred jeho kúpou mali vziať do úvahy:

 1. Skontrolujte tzv. index zastavanosti – koľko percent pozemku môžete zastavať, kde a akým spôsobom
 1. Uličná čiara a odstupy vzdialeností od susedných pozemkov
 1. Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi nesmie byť menšia ako 7 metrov, a zároveň vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov nesmie byť menšia ako 2 metre.
 1. V stiesnených územných podmienkach sa môže vzdialenosť medzi rodinnými domami znížiť až na 4 metre, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností. A teraz tento priestor prekryte ochrannými pásmami. Ostalo miesto na dom?
 1. Odporúčaná minimálna šírka dobre riešeného domu by mala byť aspoň 6 metrov. Ak má byť dom užší, zožeňte si naozaj veľmi kreatívneho architekta.
 1. Nakoniec sa ešte zamerajte na sklon terénu a jeho podložie. Čím je pozemok strmší, tým drahšia je výstavba. Čím zložitejšie podložie, tým viac komplikácií.
 1. A v neposlednom rade si dajte pozor na spodnú vodu. Voda je mocný živel, nad ktorým len ťažko zvíťazíte.

Ak máte starosti s výberom toho správneho pozemku alebo potrebujete poradiť ohľadne vášho existujúceho pozemku, neváhajte nás kontaktovať, radi zodpovieme vaše otázky.

 

Váš tím 3M Dom.